24
فوریه

هنر مدرن چیست؟

هنر مدرن چیست؟

اول از هرچیزی باید بدانیم تمامی آثار هنری که طی سال‌های 1860 تا 1970 خلق شده‌اند، معمولا جزو هنر مدرن تلقی می‌شوند. نقاشی‌های مدرن از نقاشی‌های سنتی بسیار متفاوت هستند، زیرا هنرمندان مدرن از طریق انجام آزمایش با ایده‌های جدید شناخته می‌شوند.
.
سازندگان هنر مدرن تمایل به خلق آثار هنری انتزاعی بیشتری نسبت به هنرمندان سنتی دارند. اگرچه نباید هنرمعاصر را با هنرمدرن اشتباه گرفت، تفاوت این دو در این است که هنر معاصر هنر فعلی جامعه است. نقاشی‌های انتزاعی مدرن نمایشی فوق‌العاده از زمانی است که آن آثار خلق شدند و درواقع نمایش فلسفه و سبک‌های آن دوران در نقاشی است. اکثر کارشناسان معتقدند اولین نوع هنر مدرن در قالب نقاشی و از سال‌های 1863 آغاز شده است. با این حال، این یک موضوع بسیار بحث‌انگیز است چرا که برخی معتقدند اولین نقاشی مدرن در سال 1784 ایجاد شده است. بسیاری از متخصصان و مورخان بر این باورند که تولد هنر مدرن در واقع سال 1863 بود و همه‌چیز پیش از آن پیش‌مقدمه و فقط یک قدم به سمت هنر مدرن بوده است.