ارسال پیام

    CONTACT INFO

    ایمیل: rokhsati.mahtab@gmail.com
    وب سایت:https://mahtabrokhsati.ir
    اینستاگرام: Mahtabrokhsati
    مهتاب رخصتی متولد خردادماه1361 طراح گرافیک(17سال سابقه فعالیت در حوزه تبلیغات شهری-ورزشی- موسیقی) در مجموعه تبلیغاتی عصررسانه هنر و...