24
فوریه

مواد مختلف نقاشی مورد استفاده در هنر مدرن

مواد مختلف نقاشی مورد استفاده در هنر مدرن

علاوه بر تفاوت آشکار در سبک، موضوع و هنرمندان مدرن نیز نقاشی‌های مختلفی داشتند که آنها را از هنرمندان سنتی جدا می‌کرد. نوآوری‌های بسیاری در مواد نقاشی مورد استفاده در آن دوران خاص وجود داشت. رنگ روغن، رنگ اکریلیک، آبرنگ، کازئین و اکتینویز فقط برخی از انواع رنگ استفاده شده برای ایجاد هنر مدرن است. این انواع مختلف نقاشی‌ها، هنرمندان مدرن را برای ساخت نقاشی‌هایی با بافت‌های مختلف آماده کرد. بنابراین هنرمندان آن زمان توانستند انعطاف‌پذیر‌تر از همیشه عمل کنند. از آنجایی که هر رنگی که استفاده می‌کردند ویژگی خاصی داشت، هنرمندان مدرن گزینه‌های بیشتری از هنرمندان در دوره‌های قبلی در انتخاب رنگ داشتند.

نقاشی‌های انتزاعی (آبستره) مشهور

در هنر غرب، نقاشی انتزاعی در خالص‌ترین شکل آن هیچ شیء قابل شناسایی ندارند. بسیاری از هنرمندان معروف در قرن بیستم خود را از طریق نقاشی های انتزاعی بیان کردند که راه آنها  رابه سمت مفاهیم ماورایی هموار کرده است. آنها تکنیک های مختلف نقاشی و سبک ها را دارند که توسط آنها یک دنیای کاملا جدید را برای هنرهای زیبا

ایجاد می­کنند. در اینجا برخی از معروف‌ترین نقاشی‌هایی که می‌تواند هر شخصی را وادار به تحسین هنر در حقیقی‌ترین مفهوم آن بنماید، آورده شده است.

“مربع سیاه” (1915)  “کازیمیر مالویچ” یک اثر هنری را به وجود آورد که هنر انتزاعی را وارد بعدی جدید کرد. ‘مربع سیاه’ اولین کار “سوپره‌ماتیست” مالویچ است. نقاشی تصویری نهایی از انتزاع خالص است. از طریق مربع سیاه در یک زمینه سفید، هنرمند با بینندگان در مورد رایج‌ترین احساس انسانی ارتباط برقرار می‌کند.