مهتاب رخصتی متولد خردادماه1361 طراح گرافیک(17سال سابقه فعالیت در حوزه تبلیغات شهری-ورزشی- موسیقی) در مجموعه تبلیغاتی عصررسانه هنر و...